NETWERK 

DE 

HOOFDZAKEN

BEGELEIDING BIJ DENKWERK

DE HOOFDZAKEN is een informeel netwerk van praktijkvoerende filosofen die filosofische gesprekken aanbieden. De filosofisch consulenten in het netwerk laten zich, intensief of zijdelings, inspireren door de methode van Eite Veening, één van de grondleggers van de filosofische praktijk in Nederland. 

FILOSOFISCHE CONSULTATIE betekent 'raadpleging van een filosoof'. Voor het uiteenrafelen van een puzzel in privé- of werksfeer, maar ook om je gedachten over het leven te verhelderen of verstevigen, kun je terecht bij de filosofisch consulent. Wanneer een persoonlijke, relationele of andere kwestie je bezighoudt, komt al gauw de gedachte op om een psycholoog of therapeut te bezoeken. Het raadplegen van een filosoof kan in veel gevallen een beter alternatief zijn, omdat bij veel levenspuzzels de kwaliteit van denken en overdenken centraal staat.

DE METHODE waardoor filosofen binnen Netwerk De Hoofdzaken zich laten inspireren is meest recentelijk uiteengezet in twee (hand-)boeken van Veening (2014) en André de Vries (2015), beide uitgegeven bij ISVW-uitgevers.