NETWERK DE HOOFDZAKEN

BEGELEIDING BIJ DENKWERK

EITE Veening

... is één van de grondleggers van de filosofische consultatie in Nederland en promoveerde op Karl Poppers driewerelden-theorie. Zijn methode voor 

wijsgerige gespreksvoering wordt ook wel de 'Aristonide methode' genoemd en vormt het uitgangspunt van Netwerk De Hoofdzaken.   

www.fcp-dehoofdzaak.nl

In onderstaand filmpje licht Eite zijn werk als consulent toe.