NETWERK DE HOOFDZAKEN

BEGELEIDING BIJ DENKWERK

FRANK Vandendries

... is gespecialiseerd in existentiële vragen en levenseindecounseling.

In deze richting is hij zowel individueel wijsgerig raadgever als begeleider van familiegesprekken en vertrouwenspersoon. In zijn praktijk staan autonomie, zelfbeschikking en goede zorg voor zelf & voor naasten centraal. Frank is 

tevens uitvaartbegeleider. 

http://www.levensvragen.org

In onderstaand filmpje licht Frank zijn werk als consulent toe.