NETWERK DE HOOFDZAKEN

BEGELEIDING BIJ DENKWERK

Filosofische gesprekken 

 

EEN FILOSOFISCH CONSULT

Als consulenten bieden wij onze expertise aan als filosofen, als getrainde denkers. Dat doen we allereerst individueel binnen de eigen praktijken.   

De kwesties en vragen van bezoekers van de filosofische praktijk beschouwen wij als puzzels. De filosofisch consulent zet zich als gelijkwaardige gesprekspartner in om samen met de bezoeker van de praktijk de puzzels te ontleden, de puzzelstukken bloot te leggen en te onderscheiden en zo te helpen tot een mogelijke oplossing te komen. 

Er valt een onderscheid te maken tussen vragen en dilemma’s die zich voordoen in de persoonlijke levenssfeer (micro), in de professionele levenssfeer (meso) of in een bredere, nationale of mondiale sfeer (macro). Veel antwoorden op levensvragen, vragen die vaak een moreel karakter hebben, zijn niet zo vreselijk individueel en persoonlijk. Niet zelden hebben antwoorden een meer dan strikt persoonlijke geldigheid.

Enkele voorbeeldvragen uit de genoemde sferen: 

-"Mijn relatie is ten einde gelopen. Heel mijn leven had ik op mijn partner afgestemd. Hoe nu verder?"

-“Mijn vrouw heeft sinds kort een intieme relatie met een ander. Ik begrijp haar behoefte, gaf zelfs ‘toestemming’, maar ik voel me er toch beroerd bij. Waarom wringt dit zo?”

-“Mijn vader accepteert mijn vriendin niet. Ik houd ontzettend van haar – en ook van mijn vader. Kan ik een brug slaan tussen beiden? Wat moet ik nu doen?”

-"Ik zit avond aan avond op de social media en zie de wereldwijde ellende aan me voorbijkomen. En ik merk dat ik steeds cynischer word. En lusteloos. Voel me niet bij machte iets te veranderen. Wat doe ik hier eigenlijk nog? Allemaal zinloos. Toch?”

-"Ik houd er niet van mezelf te moeten 'presenteren', en heb vragen over wie ik ben, maar als ZZP'er in de kunsten wordt wel van mij verwacht dat ik mijzelf en mijn kunst als een 'af' geheel presenteer. Hoe rijm ik mijn twijfels en vragen met de realiteit van mijn werkbestaan?" 

- “Mijn collega’s in de maatschap vinden dat ik te gemakkelijk denk over euthanasie en me teveel gevoelsmatig laat leiden door de vraag van mijn patiënten. Ik heb hen beloofd na te gaan of dat klopt. Kan ik daar met u over spreken?”

-"De reclames van het bedrijf waar ik werk kunnen volgens mij niet door de beugel. Hoe kom ik daar achter en moet ik daar iets aan doen?"

- “In het bedrijf waar ik werk wordt enorm gefraudeerd. Ik neem daar zelf ook deel aan maar raak er steeds meer mee in de knoop. Ik slaap slecht, leef mijn frustraties uit op mijn gezin. Ik zou het openlijk aan de kaak willen stellen, weet dat ik er dan alleen voor sta. En ik ben kostwinner. Mag ik mijn gezin dat aandoen?”
- “Mijn collega is intiem met een patiënte van hem. Hij schendt daarmee een ethische code in onze instelling. Ik weet dat het mijn verantwoordelijkheid is hem daar op aan te spreken. Maar hoe kan ik dat doen? Hij is ook nog eens mijn zwager.”

- “Mijn partijgenoten kiezen ervoor om met de liberalen een coalitie te vormen. Ik vind dat eigenlijk verwerpelijk en heel pragmatisch. Maar ik vraag me ook af: ben ik zelf niet te principieel?”
 

 

DENKPUZZELS 

Bij een filosofisch consulent kun je dus terecht met denkpuzzels. 

Wij geloven niet dat alle oplossingen van (levens)vragen op rationele wijze kunnen worden gevonden, maar zijn er wel van overtuigd dat redelijke antwoorden, met een adequate argumentatie, de beste verantwoording bieden en ook het meest democratisch, bekritiseerbaar, bediscussieerbaar zijn. Vandaar de metafoor van de puzzel. 

Door samen zorgvuldig te ontrafelen van welke puzzelstukken sprake is en welke instrumenten je kunt gebruiken om de oplossing(en) te vinden, vind je soms meer dan alleen die oplossingen, bijvoorbeeld een nieuw concept of zelfs wereldbeeld. Maar de puzzels zelf staan centraal in het gesprek met een filosoof. 

Verschillende consulenten binnen Netwerk De Hoofdzaken hanteren daarbij de zogenaamde drie wereldentheorie. Hierover meer op de pagina “meer”.