... treft voornamelijk klanten met loopbaankwesties en heeft specifieke interesse voor de effecten van neoliberale ideologie op (professioneel) zelfbeeld. Haar historische specialisatie ligt bij de mystieke filosofie en vrouwelijke filosofen, waarover zij ook lesgeeft. Zij maakt publieksprogramma's over filosofie en is bestuurder bij verschillende wijsgerige instellingen.

www.defilosoof.nu

JOYCE Pijnenburg

NETWERK DE HOOFDZAKEN

BEGELEIDING BIJ DENKWERK